ANBI -erkenning

ART Hilversum heeft van de Belastingdienst de erkenning gekregen van Culturele ANBI.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI-organisaties geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Verplichting tot publicatie vanwege ANBI

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling: Stichting ART Hilversum
  • het RSIN / fiscaal nummer: dat is 811367708
  • de contactgegevens van de instelling, zie contact
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI, zie hier
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan, download hier het beleidsplan voor de periode 2018-2020.
  • de namen en de functie van de bestuurders, zie hier
  • het beloningsbeleid van de bestuurders: de bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ze zijn vrijwilligers die enthousiast zijn over de doelstelling om kunstenaars en Hilversummers met elkaar in contact te brengen.
  • een financiële verantwoording, Bekijk hier de samenvatting van de jaarrekening 2019.