ANBI status

ART Hilversum heeft van de Belastingdienst de erkenning gekregen van Culturele ANBI.
Voor donateurs van culturele ANBI-organisaties geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Verplichting tot publicatie vanwege ANBI

Hieronder de vanwege ANBI verplichte gegevens:

 • De naam van de instelling: Stichting ART Hilversum
 • Get RSIN / fiscaal nummer: dat is 811367708
 • Contactgegevens van de instelling, zie contact
 • Beschrijving van de doelstelling van de ANBI:
  • Hilversumse kunstenaars een podium geven. In de eerste plaats op een centrale plaats in het centrum waar beeldende kunst van Hilversumse bodem te vinden is. Daarnaast deelexposities per wijk in de vorm van atelierroutes.
  • We willen maatschappelijke betrokkenheid en reflectie in de kunst stimuleren.
 • Beleidsplan/jaarplan 2024 vind je hier
 • De namen en de functie van de bestuurders, zie hier
 • Het beloningsbeleid van de bestuurders: de bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ze zijn vrijwilligers die enthousiast zijn over de doelstelling om kunstenaars en Hilversummers met elkaar in contact te brengen.
 • Verantwoording: