Aanmelden kunstenaar voor ballotage

Voor activiteiten ART Hilversum 2023

ART Hilversum kent een ballotage om toegelaten te worden om deel te nemen aan exposities. De ballotagecommissie komt 2 keer per jaar bij elkaar. De voorwaarden voor deelname vind je hier.

Aan aanmelding is geen inschrijfgeld verbonden. Je beslist later per evenement of expositie of je meedoet. Aan deelname is dan een bescheiden bijdrage verbonden.

Werkwijze

Stuur een e-mail naar info@arthilversum.nl, en je wordt uitgenodigd wanneer de ballotagecommissie bij elkaar komt.

Je brengt je werk dan ‘lijfelijk’ en haalt het nadat de commissie bij elkaar geweest is weer op.