Dreamspace – Ton van Velsen

Ton van Velsen (1950) maakt zijn kunst vanuit de computer; daarbij gaat hij
intuïtief te werk. Zijn werk draait om Ontstaan, Wording en Groei. Zijn
beelden zijn abstracties van processen, van verstilde beweging. Soms
herkenbaar, dan weer vervreemdend.

Ton gebruikt de terabytes-data op zijn computer zoals een schilder
verf mengt op zijn palet, en werkt met een digitale pen die zowel penseel als
potlood kan zijn. “Dat je niet weet waarnaar je kijkt, dat vind ik mooi”.

www.tonvanvelsen.com