Ton van Velsen

← DEELNEMENDE KUNSTENAARS


Ton van Velsen

Adres tijdens Open Atelierdagen
Diependaalselaan 11, 1213 TD Hilversum

www.tonvanvelsen.com

Jarenlang heeft Ton van Velsen zijn opleiding aan de kunstacademie en zijn grote creativiteit ingezet in dienst van anderen. Als succesvolle corporate identity designer zocht hij voor opdrachtgevers naar de Oorsprong, het Ontstaan, de Wording en Groei van hun ondernemingen. Het was kunstzinnig werk maar gebonden aan de opdrachtgever. Enkele jaren geleden besloot Ton zijn eigen opdrachtgever te zijn. Oorsprong, Ontstaan, Wording en Groei zijn nog steeds zijn thema’s en vertrekpunten; hij verbeeldt verborgen krachten. De gelaagdheid in zijn werk maakt dat de kijker steeds iets nieuws ontdekt, maar niemand weet eigenlijk ’Wat’.

“Dat je niet weet waarnaar je kijkt, dat vind ik mooi”. Ton’s werk draait om beweging, richting, sporen, chaos en willekeur. Zijn beelden zijn abstracties van processen, verstilde beweging, soms herkenbaar, dan weer bevreemdend.

Hij maakt zijn werken op de computer. Hij gebruikt de terabytes data op zijn computers zoals een schilder verf mengt op zijn palet, en werkt met een digitale pen die zowel penseel als potlood kan zijn. Ton werkt intuïtief. Hij brengt met zijn werk de verbeelding op gang. Zijn werk intrigeert. Het is een aanzet om verder te kijken, door te gaan en anders te zijn. Ook voor hemzelf een belangrijk uitgangspunt.