Rixt Hilverda en Relinde Peters

← DEELNEMENDE KUNSTENAARS

Rixt Hilverda en Relinde Peters

 

Adres:
Globe Kunstbarak
Heuvellaan 33
1217 JL Hilversum

In tegenstelling tot de andere beeldende kunstenaars die zich individueel hebben opgegeven voor activiteiten van ART Hilversum, vormen Rixt Hilverda en Relinde Peters het duo ‘RIRE’.  Zij maken zowel individueel als in gezamenlijkheid beeldende kunst.  Hoewel twee verschillende persoonlijkheden in het dagelijkse leven, kunnen zij als het ware als een energetisch duo kunst maken. Dit proces verloopt organisch, waarin respect voor elkaars invloed, ideeën en uitwerking voorwaardelijk zijn. Beide kunstenaars hebben elkaar getroffen bij Globe (toen nog GOCK), waar Rixt les gaf in tekenen en schilderen aan kinderen. Zij zocht een partner om de lessen mee te delen. Toeval wilde dat Relinde daar solliciteerde en beiden met elkaar in contact kwamen. Hun eerste gezamenlijke project was het maken van een vlag (een enorm doek), toen de muziekschool en Globe samengingen.

Rixt is afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva in Groningen, in schilderen en grafiek. Relinde heeft grafische vormgeving op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam gestudeerd.

Naast het maken van kunst is het geven van lessen in beeldende vorming aan kinderen een wezenlijk deel van hun leven.  Allebei houden ze zich bezig met cultuureducatie zowel in het regulier onderwijs als in het vrijetijdsgebeuren. Rixt werkt onder andere voor Kunst Centraal waar zij scholen bezoekt met diverse kunstprojecten. Relinde werkt bij MK24 kunstcentrum in Amsterdam. In Hilversum is “de Kunstbarak” naast het MCO aan de Heuvellaan de plek waar de lessen worden gegeven. Een prachtige locatie tussen de bomen. Hoofdmotto van Rixt en Relinde in het onderwijs is: “de ontluikende creativiteit van kinderen stimuleren”. Ze willen als het ware deze beschermen tegen de inperking die kan ontstaan door: verwachtingen, regelgeving, vastgeroeste ideeën over vormgeving. Ze noemen het werk van de kinderen “poëzie”. Beiden zijn aanhangers van het gedachtengoed m.b.t. de ontwikkeling van kinderen zoals dit in Reggio Emilia (Italië) is ontstaan. Hierin wordt gepleit voor de volledige ontplooiing van het kind door ervaring.

Rixt Hilverda en Relinde Peters maken  gezamenlijk grafische kunst welke veelkleurig is en vaak geïnspireerd door seizoenen en omgeving. Zij werken met een eenvoudige zeefdruktechniek, die bestaat uit het knippen en afdrukken van papieren sjablonen. Elk doek dat ze maken is uniek in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij een zeefdruk.