Anna Visser

← DEELNEMENDE KUNSTENAARS

Anna Visser

Larenseweg 109A
1221 CK Hilversum

www.annav.nl

Anna Visser is op latere leeftijd begonnen met beeldende kunst. Ze is aan de  kunstacademie AKI/Artez te Enschede afgestudeerd in autonoom beeldende kunst. Thematiek in het werk van haar zijn: ‘vergankelijkheid’ en ‘transformatie’.
Alles in het leven is een durende verandering. De lente die na de winter komt, nieuwe natuur na verwoesting en natuurrampen. Het wonderlijke in het leven is dat er na elk leed  weer heling kan zijn, dat er perspectieven kunnen zijn naar  nieuw leven:  hoop, en transformatie.. De cyclus van leven en dood komt in dit kader regelmatig voor in het werk van Anna Visser.
In het fotowerk  ‘Staalscherf’ kijken we vanuit de positie van de inzittende van gecrashte auto’s door de ruiten naar buiten. De serie ‘Beladen Land’ toont foto’s van restanten van gebouwen, wegen en landschappen door de geschiedenis getekend.  Men kan zich afvragen wat zich op deze plekken heeft afgespeeld. Veel werken ontstaan vanuit een confrontatie met leven en dood. Brieven van soldaten aan het front van de 1e wereldoorlog in Frankrijk, vluchtelingen problematiek vandaag de dag. Ze vraagt zich  af wat de exodus van mensen uit hun land betekent voor hen, en wat voor het land waar ze naar toe gaan. Hoe welkom zijn ze daar, hoe staat ieder als individueel mens hierin. We bewegen ons vanuit de sporen van geschiedenis naar een nieuwe tijdelijke vorm.

Naast fotografie (waaronder sandwich en montages) bestaat het werk van Anna Visser uit schilderkunst, ruimtelijke kunst of combinaties van deze kunsten met muziek. Dat het werk van Anna Visser niet alleen maar zware problematiek aankaart maar juist schoonheid en eenvoud van het leven laat zien, is terug te vinden in bijvoorbeeld de Portretten, in de thema’s: ‘Sporen’, ‘Stranding’, of ‘Stillevens’. In het meest recente werk spreekt de verwondering in de magie van een oud stenen landschap.
Anna Vissers kunst wil geen moraal uitdragen. Het is haar vooral te doen om het direct “logische” los te laten en ‘playground’ te creëren voor ruime interpretatie. Ze benadrukt de enorme kracht van kunst. De waarde van kunst betekent voor haar dat het vragen oproept en emoties te weeg brengt.  Dat het  aanzet tot creatief denken, het loslaten van vaste patronen, het bevorderen van het intuïtieve.
Het werk van Anna Visser wordt regelmatig tentoongesteld en staat op haar site www.annav.nl.