Anna Visser

← DEELNEMENDE KUNSTENAARS

Anna Visser

Adres atelier
Larenseweg 109A
1221 CK Hilversum

www.annav.nl

Anna Visser is op latere leeftijd begonnen met beeldende kunst. Ze heeft  lange tijd een praktijk gehad in de  hulpverlening, waarbij ze creativiteit inzette als onderdeel van de therapie. Thematiek in het werk van haar zijn:  ‘vergankelijkheid’ en ‘transformatie’. Vergankelijkheid in de zin dat alles wat in een moment kan worden ervaren in het andere al weer anders kan zijn. Maar ook alles in leven heeft een begin en een eind. De lente die na de winter komt, nieuwe natuur na verwoesting en natuurrampen. Het wonderlijke in het leven is dat er na elk leed  weer heling kan zijn, dat er perspectieven kunnen zijn naar  nieuw leven:  hoop, en transformatie. In deze thematiek wordt uitgedrukt  ‘loslaten van wat is geweest en zoeken naar nieuwe mogelijkheden’. De cyclus vanleven en dood komt in dit kader regelmatig voor in het werk van Anna Visser. In het fotowerk  ‘Staalscherf’  kijken we vanuit de positie van de inzittende van gecrashte auto’s door de ruiten naar buiten. De vraag die ontstaat is: ”Wat hebben deze mensen op het laatste moment van hun leven gezien?”. De serie  ‘Beladen Land’  toont foto’s van restanten van gebouwen en wegen uit het voormalige nazikamp Buchenwald.  Hier kan ieder zich bij afvragen,  wat heeft zich op deze plek afgespeeld. Een zelfde thematiek vindt men in de foto’s van reflecties van barakken in de modderige plassen in Auschwitz. “Hoeveel ogen hebben dit gezien?”

Veel werken ontstaan vanuit een confrontatie met leven en dood. Brieven van soldaten aan het front van de 1e wereldoorlog in Frankrijk, vluchtelingen problematiek vandaag de dag. Ze vraagt zich  af wat de exodus van mensen uit hun land betekent voor hen, en wat voor het land waar ze naar toe gaan. Hoe welkom zijn ze daar, hoe staat ieder als individueel mens hierin.

Naast fotografie bestaat het werk van Anna Visser uit schilderkunst, ruimtelijke kunst of combinaties van deze kunsten met muziek. Tussen Pasen en Pinksteren doet Anna Visser mee aan de Bach Cantate op de Brink.  De tijd van de wederopstanding. Hiervoor heeft zij een fotoserie gemaakt, die getoond wordt bij de uitvoering van de muziek. Anna Vissers kunst heeft geen directe boodschap in de zin van dat ze een bepaald moraal wil uitdragen. Het is haar vooral te doen om de vraag  op te roepen. Om het direct “logische” los te laten en ruimte te creëren voor ruime interpretatie, voor creativiteit. Ze benadrukt de enorme kracht van kunst. De waarde van kunst betekent voor haar dat het vragen oproept en emoties te weeg brengt  , ruimte biedt voor meerdere paden.  En dat het  de creativiteit van mensen bevordert. Het loslaten van de gebaande patronen, en het bevorderen van de intuïtie.

Dat het werk van Anna Visser niet alleen maar zware problematiek aankaart maar ook schoonheid en eenvoud van het leven laat zien, is terug te vinden in bijvoorbeeld de portretten, in de thema’s: ‘sporen’, ‘stranding’, of ‘stillevens’. Het werk van Anna Visser wordt regelmatig tentoongesteld en staat op haar  site www.annav.nl.

Badtrap India

Jeu de Boules